Comisii de specialitate

Primăria Comunei Dobroteasa

01. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economic-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert.

 • Iordache Eugen - presedinte
 • Ciuca Dumitru - secretar
 • Joitescu Dumitru Tiberiu - membru
 • Dadu Alexandru - membru
 • Gheorghe Tiberiu Costin - membru


02. Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridical, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor omului, disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, relatii cu cetatenii.

 • Oprisor Lucian - presedinte
 • Preda Ovidiu - secretar
 • Saizu Aurel - membru


03. Comisia de specialitate pentru invatamant, cultura, culte, religie, activitati stiintifice, sportive si de agreement, protectia mediului si turism, munca si protectia sociala, protectia copilului, sanatate si familie.

 • Fieroiu Marian - presedinte
 • Sanda Daniela Valentina - secretar
 • Vlasceanu Ilie - membru

Stiri MDRAP

Ultimele stiri